Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

O kartách

Empati karty jsou soubor 30 obrázkových karet s krátkými příběhy. Na každé kartě naleznete vždy jednu takovou situaci, která je nabitá mnoha emocemi a do které je možné se snadno vžít. A to především proto, že jsme se v nějaké podobné už sami někdy ocitli.

Dokážeme si ale v takové situaci všimnout všech svých pocitů, uvědomit si své myšlenky? Vnímáme, co bychom v daný okamžik potřebovali? Umíme se vcítit do druhých? To už není tak samozřejmé.

Ten, kdo si umí dostatečně všímat svého nitra a vnímat souvislosti do hloubky, má možnost ovlivňovat svoje prožívání a jednání. Dokáže také snáze porozumět emocím druhých a jednat s nadhledem a laskavě. Kde se to ale všechno naučit? A jak napomoct svým dětem, aby z nich vyrostli uvědomělí a zároveň citliví dospělí, kteří si umějí poradit při řešení nejrůznějších emočně náročných záležitostí? Odpovědí je víc. Jednou z nich jsou empati karty.

Příběhové karty

Když jde příběh do hloubky

Empati karty jsou o krátkých příbězích Martina a jeho rodiny. Mnohem víc jsou ale právě o těch, kdo je čtou. O jejich dovednosti vcítit se všímavě do sebe a do druhých, o schopnosti porozumět důvodům chování a taky laskavě jednat. Pokud jste na karty dva, otevírá se další rozměr - sdílení vlastních příběhů a s nimi i poučení a vzájemné sbližování.

Empati karty nejsou jen o příbězích. Jsou o všem, co je za nimi.

Příběhové karty rozvijí emoční inteligenci

přednosti karet oddělovačrozvíjet empatii (vcítění) a porozumění (pochopení prožitků, chování)
přednosti karet oddělovačinspirovat se, jak efektivně pracovat se svým prožíváním a myšlením
přednosti karet oddělovačkultivovat umění nekonfliktní a přesto otevřené mezilidské komunikace
přednosti karet oddělovačprohlubovat schopnost všímavého a laskavého jednání k sobě i k okolí

Seznamte se s kartami osobně

Obrázkové karty promo video

Promo video

Zobrazit
Obrázkové karty návod

Instrukce / návod

Uložit
Obrázkové karty návod

Soupis karet

Uložit
Obrázková karta ke stažení

Karta ke stažení

Uložit
použití obrázkových karet

Jak se karty používají?

Především intuitivně, nenásilně a svobodně. V zásadě jsou možné dva způsoby práce s kartami - individuální či ve větším počtu osob. V individuální variantě procházíte plynule příběhem a na dvou místech jste vyzváni Martinem, abyste se vcítili, zamysleli a poradili.

V případě, kdy karty využívá zároveň více osob, třeba dospělý společně s dítětem, potenciál karet se násobí. Každá z karet vám otevírá možnost sdílet společně se svým dítětem své příběhy, které se vám při čtení a přemýšlení vybaví. Je to jedinečná cesta nejen pro učení se vzorem, ale také ke vzájemnému sbližování.

Pro koho jsou příběhové karty určeny?

Karty jsou primárně určené pro děti školního věku, případně jejich rodiče. Díky nabízeným technikám jsou však karty užitečné i pro dospívající a dospělé.

Rozvíjení empatie, všímavosti a laskavého jednání je totiž cesta na celý život.

Karty je možné používat i s mladšími dětmi v libovolně odlehčené variantě. Tehdy jsou vhodné ke zlepšování schopnosti uvědomit si a pojmenovat základní emoce - vlastní i cizí. Ideální je forma společného povídání a sdílení svých příběhů.

Kromě domácího prostředí najdou karty své uplatnění i ve školách v různých předmětech, jejichž cílem je (mimo jiné) osobnostní a sociální výchova, rozvoj emoční inteligence. Přirozeně se nabízí také využití při práci psychologů, speciálních pedagogů, metodiků prevence aj.
Zaujaly vás empati karty?

Karty jsou již v prodeji, neváhejte si je objednat a už za pár dní je budete mít doma :)