Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

EQ pexeso a další 3 hry obrázkové karty článek

EQ pexeso a další 3 hry

19. 11. 2020

Představujeme vám novou hru z naší empati dílny, která pomáhá rozvíjet emoční inteligenci dětí. A co si budeme povídat, potrénovat se v EQ ani nám dospělým neuškodí.


Jedinečné na této hře je, že:

  • rozšiřuje a prohlubuje využití empati karet, ale zároveň ji lze hrát úplně nezávisle na kartách

  • nejde vlastně o jednu hru, ale hned o čtyři a jako bonus si vytvoříte krabičku na bezpečné uložení kartiček

  • nemusíte se složitě něco učit, herní princip totiž už teď dobře znáte

  • najdete v ní nové autorské ilustrace od Míši Pešlové, do kterých se jednoduše zamilujete


Na kartičkách najdete 18 emocí


Dvojce emocí blízkost a odpor odráží náš základní aktuální postoj a vztahování se k situacím či lidem. Dále následuje 6 základních emocí, které jsou univerzální napříč všemi kulturami. Jde o radost, smutek, naštvání, strach, překvapení a znechucení.


Dalších 10 emocí vychází z vývojových potřeb dětí, když jsou nebo nejsou uspokojené.

Dle PBSP jich je pět.

  • Děti potřebují cítit, že mají ve světě své místo. Nejen fyzicky, ale i symbolicky - mít místo v srdci rodičů. Potřebují cítit, že jsou žádané, že někam patří. Pokud se to daří, prožívají pocit vlastní důležitosti a především sounáležitosti. Pokud ne, zažívají mnohdy osamělost.

  • Dobré sycení je další potřebou. I zde jde o rovinu doslovnou i symbolickou. Děti je třeba zásobovat “výživnými” podněty - láskyplnými kontaktem, hodnotnými vjemy, informacemi. Zažívají pak pocit naplnění. V opačném případě pocit prázdnoty.

  • Děti se neobejdou ani bez dostatečné podpory ze strany rodičů. Formuje je zážitek situací, kde je rodiče podrželi, povzbudili tak, že věřili, že to zvládnou. Výstupem z těchto zážitků je pocit sebedůvěry. Pokud děti dostávají zprostředkovaně informaci, že něco nezvládají, nedostačují, pěstuje se v nich pocit studu.

  • Ochrana je taktéž základní potřebou dětí. Rodiče ji naplňují třeba tak, že se dítěte zastanou nebo mu ukážou, jak se může samo ochránit. Dítě si odnáší prožitek bezpečí nebo pocit zranitelnosti.

  • Poslední je potřeba limitů, hranic. Dítě si skrze láskyplné nastavování hranic rodiči, ale i přirozeným střetáváním se s realitou vytváří představu o řádu světa. Učí se chápat, že vše má svou přijatelnou míru a nic není neomezené. Pokud se to podaří, zažívá pocit svého vlivu, tedy že má schopnost v rámci mezí ovlivňovat “svůj svět”. V opačném případě zažívá vlastní pocit bezmoci.


Teorie vývojových potřeb je součástí směru psychomotorické terapie (PBSP), která prostřednictvím vývojových potřeb popisuje formování osobnosti člověka. Tento přístup tvrdí, že rodiče mají ve své roli za úkol naplnit výše zmíněné potřeby dítěte. Dítě totiž potřebuje zažít to pravé, s těmi pravými a v ten pravý čas. Vězte, že jde o zjednodušený pohled. Zájemce odkazujeme na díla autorů PBSP.


Jaké hry je možné s kartičkami hrát?


Najdi dvojice

Zahrajte si klasické pexeso a zároveň rozvíjejte svoji emoční inteligenci. Pexeso obsahuje 18 dvojic obrázků znázorňujících významné emoce v životě lidí, obzvlášť dětí. 

Pro podporu a udržení psychické pohody je důležité tyto emoce vnímat u sebe i druhých. Prvním krokem je ale umět je poznat a pojmenovat.

EQ pexeso vám s tím pomůže.


Najdi protiklady 

Náročnější varianta klasického pexesa. Místo stejných kartiček hledejte do dvojice kartičky s protikladnými emocemi. Hrajte s výběrem jedné či dvou sad. Které emoce jsou si protikladné, najdete na druhé straně těchto pravidel.

Varianta pro pokročilé - hrajte se všemi kartičkami. Kartičky bez protikladu nechávejte na stole otočené obrázkem dolů (nebo nahoru - lehčí varianta).


Ukaž, jak vypadáš, když cítíš

Zábavná hra, která rozvíjí vnímání a vyjadřování emocí a usnadňuje jejich porozumění. Všechny kartičky rozložte na stůl jako pexeso. První hráč si vybere kartičku tak, aby ji viděl jen on sám. Pak zkouší co nejlépe předvést, jak vypadá, když prožívá emoci na kartičce. Ostatní hádají, o jakou emoci jde. Pokud uhodnou, předvádějící hráč si bere kartičku k sobě (má za ní bod). V opačném případě ji ponechá otočenou obrázkem dolů. Potom se hráči vystřídají. 

Nebojte se být při předvádění pořádně dramatičtí. 


Kdy naposledy

Komunikační hra pro dvě a více osob. Začíná se s kartičkami rozloženými obrázkem dolů. Sami si zvolíte, které kartičky do hry použijete. Pro hru s mladšími dětmi doporučujeme výběr omezit na základní a případně další dobře známé emoce. Hráč, který je na řadě, otočí jednu kartičku a reaguje na zadání: “Vzpomeň si na situaci, kdy jsi prožíval tuto emoci. Pověz o ní ostatním něco víc.”  Pak se hráči vystřídají. 

V této hře nejde vyhrát ani prohrát.

Líbí se Vám, jak to tu vedeme?

Přihlašte se k odběru novinek v patičce stránek!